Αρχική Σελίδα

Μια κίνηση για τη νεολαία!

Ο Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική, μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους χωρίς διακρίσεις.

Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων, μέσω ενός συστήματος Αξιών και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου.

Λειτουργία Εστίας 2016 – 2017

Τετάρτη: 18:00 – 21.00

Σάββατο:16:00 – 20:00